Proiectul „Traseul bisericilor medievale de piatră din Ţara Haţegului” a avut ca obiectiv promovarea zonei Ţara Haţegului prin creșterea circulației turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, prin intermediul proiectului s-a propus: valorificarea potențialului turistic oferit de patrimoniul natural, cultural și istoric;  creşterea notorietăţii patrimoniului cultural religios din Ţara Haţegului;  îmbunătățirea gradului de competitivitate al actorilor locali (pensiuni, moteluri, cabane);  includerea zonei Ţara Haţegului în circuite turistice culturale sau de agrement; creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru populaţie.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, s-a semnat la data de 19.06.2012 şi s-a finalizat la data de 19.05.2014. Valoarea totală a acestuia a fost de 910.697,82 lei, valoarea totală eligibilă  644.604,50 lei, din care: 582.529,09 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 49.183,32 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 12.892,09 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.  Organizaţiile implicate în derularea acestui proiect, alături de Asociaţia de Dezvoltare Durabilă şi Intercomunitară “ADDI” au fost Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi Autoritatea Naţională pentru Turism în calitate de Organism Intermediar pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Potenţialul turistic al Ţării Haţegului este valorificat prin obiectivele culturale, istorice şi religioase, fiind vizate în special: Biserica din Streisângeorgiu, Biserica din Densuş, Biserica din Peşteana, Biserica din Ostrov, Biserica din Sântămăria – Orlea, Biserica din Strei, sau cele din Sânpetru, Râu de Mori sau Suseni (Biserica Colţ).

În vederea promovării obiectivelor mai sus menţionate s-au desfăşurat următoarele activităţi: realizarea de materiale promoţionale şi de promovare: 15.000 ghiduri turistice, 7.000 mouse pad-uri, 8.000 calendare de birou, 20.000 flyere, 5.000 magneţi, 20.000 foi A4, 70 panouri de tip steag; distribuirea prin sampling stradal a ghidurilor, mouse pad-urilor şi calendarelor; organizarea unui eveniment de promovare a proiectului care a cuprins o expoziţie de produse tradiţionale şi un concert în aer liber, în cadrul căruia au fost distribuiţi 5.000 magneţi. În vederea promovării evenimentului cu trei zile înainte de data de desfăşurare a acestuia, voluntarii asociaţiei au distribuit flyer-erele în zone aglomerate din punct de vedere turistic. Tot în vederea promovării evenimentului, a avut loc o campanie outdoor, prin amplasarea a 20 de panouri de tip steag, şi o campanie de informare în presă prin inserţia a 10.000 foi A4 în ghid TV şi revistă de lifestyle; realizarea unei campanii outdoor de promovare a produsului specific, prin amplasarea a 50 de panouri de tip steag; realizarea unei campanii de informare în presă prin inserţia a 10.000 foi A4 în ghid TV şi revistă de lifestyle prin care se va promova atât produsul specific; realizarea website-ului www.bisericiintarahategului.ro şi a contului pe site de socializare www.facebook.com/pages/Traseul-bisericilor-medievale-de-piatră-din-Ţara-Haţegului/437109686424067.